Kõhe tunne?!

2. august 2014 – 7. september 2014

Näitusekoht: Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum

Näitusel Feeling Queezy?! ehk eestindatult Kõhe tunne?! luuakse turvaline keskkond katsetamaks ülesaamist hirmudest ning tiivustamaks vaataja püüdlusi saama eneseteadlikuks, mis on igasuguse emantsipatsiooni aluseks. Mõiste queezy on Jennifer Boydi loodud kontseptsioon, mis ühendab mõisted queer ja queasy ehk eesti keeles ‘kväär’ ja ‘pööritustunne’. Kogu näituse kontseptsiooni lähtepunktiks on arusaam, et end väljaarvatu või veidrana tundmine väljendub pööritusena, mis õnneks enamasti möödub.

Grupinäitus LGBTQ

Meeskond

Kuraator: Rebeka Põldsam

Graafiline kujundaja: Brit Pavelson

Osalejad (12)