See EKABL ehk Eesti Kunsti ja Arhitektuuri Biograafiline Leksikon sai oma esimese alguse 2013. aastal seoses Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojektiga Tartu88, kui bibliograafia kogumiseks oli vaja natuke korralikumat süsteemi kui lihtne tabelitöötlus programm. Esmase andmestiku ligi kolme tuhande bibliograafilise kirjega sisestas Triin Tulgiste.

Kuigi juba pikemalt olin mõelnud Eesti kunstiloo andmete digiteerimise peale, jõudsin reaalsete tegudeni 2017. aastal. Otsustasin kasutada varasemalt loodud süsteemi põhjana (kuigi praeguseks on see kapitaalselt muutunud) ning luua biograafiliste ja bibliograafiliste andmete baasi. Nime otsides osutus valikuks lühend, mis erialaringkondades ei vaja tutvustamist.

Eesti kunstilugu on just täpselt nii ahtake ja lühikene, et selle täielik kaardistamine on võimalik. Tegemist on suure, kuid mitte kaelamurdva ettevõtmisega. Antud hetkel on valik tehtud nende andmete kogumise osas, mille puhul ei tule tegeleda aeganõudvate autoriõiguse küsimustega. Pikemaks perspektiiviks on luua leksikon, mille järgselt poleks biograafiliste ja bibliograafiliste loendite koostamine enam vajalik.

Tegemist on alles algusega. Nagu paremalt näha, on suur tööd juba tehtud, kuid nii andmete sisestamisel kui ka võimaluste lisamisel on veel palju teha. Leksikon täieneb pidevalt!

Lisainfo saamiseks või olemasoleva sisu täiendamiseks/parandamiseks saatke e-kiri aadressile info@ekabl.ee.

Audiovisuaalne arhiiv on koostatud Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu ellukutsutud konkursi raames. Materjali on sisestanud Marika Agu.

Lehekülje roadmap ja osaline kokkuvõte praeguseks tehtust on nähtav Trellos.


Peeter Talvistu
Koguja

Statistika

Inimesed
Inimesi süsteemis kokku: 11628
Kunstnike Eestist: 3693
Kunstiajaloolasi / kuraatoreid Eestist: 312
Arhitekte Eestist: 241
Isikuid, kes pole Eestist: 4408
Wikidata: 3398

Näitused
Näitusi süsteemis kokku: 7591
Isiku- ja ühisnäituste arv: 4865 [64%]
Näitustel osalemiste arv: 46263

Artiklid
Artikleid süsteemis kokku: 3279
Seostega artikleid: 430
Artiklite seoseid kokku: 8094