Kõik tahaks kõnelda

12. september 2008 – 28. september 2008

Näitusekoht: Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum

Kaheksa noore kunstniku koostööna valminud näitus käsitleb kommunikatsioonist küllastunud (linna)keskkonna ja indiviidi suhte erinevaid vorme ja paineid; sotsiaalse tiheliolekuga kaasnevat personaalset niheliolekut.

Grupinäitus Kaasaegne kunst Õpilastööd

Osalejad (9)