Inimarengu aruanne

20. jaanuar 2010 – 14. veebruar 2010

Näitusekoht: Tartu Kunstimaja (Suur saal)

Ühisnäitus (2-3)

Osalejad