Loovus². Tartu Ülikooli teadlased ja kunstiharrastus

20. juuni 2023 – 28. oktoober 2023

Näitusekoht: Tartu Ülikooli Kunstimuuseum

Grupinäitus

Osalejad (8)